Rapporten visar bland annat utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män till och med 2020.

Samtidigt presenteras lönestrukturstatistiken för år 2020.