Medlingsinstitutet presenterar en bearbetning av konjunkturlönestatistiken tio gånger om året.