En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, kollektivavtalsförhandlingar, konflikter och lagstiftning.

Årsrapporten för år 2018
Årsrapporten för år 2017
Årsrapporten för år 2016
Årsrapporten för år 2015
Årsrapporten för år 2014
Årsrapporten för år 2013
Årsrapporten för år 2012
Årsrapporten för år 2011
Årsrapporten för år 2010
Årsrapporten för år 2009
Årsrapporten för år 2008
Årsrapporten för år 2007
Årsrapporten för år 2006
Årsrapporten för år 2005
Årsrapporten för år 2004
Årsrapporten för år 2003
Årsrapporten för år 2002
Årsrapporten för år 2001