Ett intensivt avtalsår

Under år 2016 tecknades 498 avtal som omfattade 2,7 miljoner arbetstagare. Avtalsrörelsen år 2017 är av nästan samma omfattning och berör större delen av arbetsmarknaden.

I den här sökmotorn finns alla gällande avtal och uppgifter om mellan vilka tidpunkter de gäller. I spalten till höger finns länkar till uppgifter om avtalens giltighetstider i tabellform och en uppdatering av det gällande avtalsläget. Där finns också en länk till gällande minimilöner i ett urval av avtal.