Gällande avtal

Avtalsrörelsen år 2018 var av begränsad omfattning eftersom de flesta avtal som tecknades 2017 blev treåriga. Under 2019 ska 28 avtal omförhandlas. De berör cirka 160 000 arbetstagare.

I den här sökmotorn finns alla gällande avtal och uppgifter om mellan vilka tidpunkter de gäller. I spalten till höger finns länkar till uppgifter om avtalens giltighetstider i tabellform och en uppdatering av det gällande avtalsläget. Där finns också en länk till gällande minimilöner i ett urval av avtal.