• Konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal

    Kartläggning och analys av konflikter riktade mot arbetsgivare med tillämpligt kollektivavtal på uppdrag av regeringen.