Övriga publikationer

 • Konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal

  Kartläggning och analys av konflikter riktade mot arbetsgivare med tillämpligt kollektivavtal på uppdrag av regeringen.

 • Röster om lönebildning och medling

  En antologi från 2011 där de 16 medförfattarna ser tillbaka på Medlingsinstitutets 10-åriga historia och försöker besvara frågan "Hur var det tänkt och hur blev det?"

 • Nio perspektiv på jämställdhet

  En antologi utgiven av Medlingsinstitutet år 2009 om synen på kvinnors och mäns löner från olika utgångspunkter. Bland de nio författarna finns nationalekonomer, partsföreträdare, forskare, jurister och journalister.

  Slut på den tryckta upplagan

 • Vem ska bestämma takten?

  Rapport från en konferens om lönenormering år 2009. Arbetsmarknadens parter ger sin syn på en norm för löneökningar och vem som ska "sätta märket".

 • 100 år av medling i Sverige

  En jubileumsskrift som sätter in medlingen på arbetsmarknaden i ett historiskt perspektiv med anledning 100-årsjubiléet av den första lagen om medling som kom 1906.

  Beställ som trycksak

 • Lönebildningen och frukten av vårt arbete

  En bok utgiven år 2004 i samarbete mellan Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet om hur lönebildningen fungerar. Bland annat ställs frågan vad som skiljer det privatekonomiska perspektivet från det samhällsekonomiska.

 • Tretton perspektiv på lönebildningen

  En antologi utgiven av Medlingsinstitutet år 2003 med bidrag från 14 olika debattörer om lönebildningens problem och möjligheter.