Lön för mödan

"Lön för mödan" är Medlingsinstitutets häfte som beskriver arbetsmarknaden och hur den fungerar. Häftet vänder sig i första hand till elever och lärare på gymnasiet, men kan förstås läsas av alla som vill lära sig mer om grunderna när det gäller löner, arbetsmarknadens organisationer, kollektivavtal med mera.

Lön för mödan - omslagArbetet med "Lön för mödan" initierades av generaldirektören Claes Stråth under 2013.

Det ligger i Medlingsinstitutets uppdrag att "verka för en väl fungerande lönebildning" och vi tror att ju fler som vet hur det fungerar, desto bättre fungerar det också.

Häftet har tagits fram i samarbete med pedagogen Ludvig Myrenberg som hjälpt till med att anpassa text och innehåll till gymnasiet och dess läroplan. Han har också gjort en lärarhandledning. Anna Harvard har stått för layout och illustrationer. Bosse Andersson har skrivit texterna.

Häftet kan kostnadsfritt beställas i klassuppsättningar från Utbudets webbplats. Där finns också två lärarhandledningar - en för högstadiet och en för gymnasiet.

Det går också att ladda ned häftet i pdf-format här. (PDF-dokument, 6,0 MB)