Evigt ung svensk modell?

Under åren 2013 till 2015 har Medlingsinstitutet i seminarie- och konferensform och i personliga möten fört ett slags pågående samtal om den moderna lönebildningens framväxt och framtid.

Detta samtal sammanfattades i en bok med namnet "Evigt ung svensk modell?" som presenterades vid en konferens i juni 2015.

Ladda ned boken härAvsikten med boken är att bidra till att hålla kunskaper och erfarenheter levande i en tid av generationsskifte bland arbetsmarknadens aktörer.

I boken möter vi några av de nyckelpersoner som sett utvecklingen på nära håll - och som också bidragit till den.

För att komplettera de bilder från insidan som boken ger bjöds Svante Nycander, författare, arbetsmarknadsjournalist och samhällsdebattör in till konferensen där boken presenterades. En länk till hans anförande som sammanfattade utvecklingen de senaste 100 åren finns i spalten till höger.

"En väl fungerande lönebildning kommer inte av sig själv. Jag hoppas att den här boken kan bidra till den insikten", säger Medlingsinstitutets dåvarande generaldirektör Claes Stråth intervjuad i boken.