Nyhetsarkiv

 • Medlare utsedda i pilotförhandling

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist att medla mellan Svenska Flygbranschen/Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan och Svensk Pilotförening å den andra i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Medling om krav på kollektivavtal

  Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Gluten Free Choice Sverige AB i Norrköping.

  Publicerat i: Avtal, Medlingar

 • Medlare utsedda i förhandling för brandmän

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnqvist, Leif Ohlsson och Claes Ennerberg att medla mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Brandmännens Riksförbund å den andra i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Tempest Services tecknar avtal

  Bolaget Tempest Services har tecknat avtal med Fastighetsanställdas förbund.

  Därmed har Fastighets dragit tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

  Publicerat i: Avtal, Medlingar

 • Avtal klart om Sector Alarm Service

  Elektrikerförbundet och Almega har träffat ett kollektivavtal som också gäller som ett kollektivavtal mellan Sector Alarm Service AB och Elektrikerförbundet.

  Publicerat i: Avtal, Medlingar

 • Ny medlare utsedd

  Malte Eriksson har utsetts av Medlingsinstitutet att ersätta Leif Ohlsson som medlare i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet å ena sidan och Almega IT och Telekomföretagen å den andra sidan, rörande kollektivavtal för Sector Alarm Service AB.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 17 , Nästa