Nyhetsarkiv

 • Varsel mot Belizeflaggat fartyg

  Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson utsågs att handlägga ärendet där Seko och Svenska Transportarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot fartyget "Lina" i Oxelösunds Hamn. Fartyget avvek innan medling hann inledas.

  Publicerat i: Medlingar

 • Uppskjutet varsel

  Svenska Byggnadsarbetareförbundets varsel om stridsåtgärder mot Brukskvarnen AB i Uppsala är uppskjutet tills vidare.

  Publicerat i: Medlingar

 • Medlare utsedda i pilotförhandling

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist att medla mellan Svenska Flygbranschen/Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan och Svensk Pilotförening å den andra i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Medling om krav på kollektivavtal

  Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Gluten Free Choice Sverige AB i Norrköping.

  Publicerat i: Avtal, Medlingar

 • Medlare utsedda i förhandling för brandmän

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnqvist, Leif Ohlsson och Claes Ennerberg att medla mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Brandmännens Riksförbund å den andra i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 16 , Nästa