Nyhetsarkiv

 • Medlare utsedda i flygförhandlingar

  Medlingsinstitutet har utsett medlare i två flygförhandlingar. I tvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen medlar Bengt Huldt och Katarina Novák. I tvisten mellan Svensk Pilotförening och SAS medlar Gunilla Runnqvist och Claes Ennerberg.

  Publicerat i: Medlingar

 • Medlare utsedda i hamnkonflikt

  Medlingsinstitutet har utsett Karl Olof Stenqvist och Malte Eriksson att medla i tvisten mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet om ett nytt hamn- och stuveriavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Medlare utsedda i grafisk tvist

  Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson, Christina Rogestam och Eva-Helena Kling att medla i tvisten om nytt kollektivavtal mellan å ena sidan GS – facket för skogs- trä- och grafisk bransch och å andra sidan Medieföretagen inom Almega.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Medling om krav på kollektivavtal

  Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Pappersindustriarbetareförbundet varslat om strejk vid företaget Absorbest i Kisa.

  Publicerat i: Medlingar

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , , 17 , Nästa