Nyhetsarkiv

 • Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar

  I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten "Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?" Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2013.

  Statistiken visar att genomsnittslönen år 2013 var 30 600 kronor. Högst lön hade män i landsting med en genomsnittslön på 40 300 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 23 900 kronor.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Löneutveckling till och med mars 2014

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent första kvartalet 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 3,0 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Löneutvecklingen till och med februari 2014

  De hittills uppmätta löneökningarna de två första månaderna 2014 uppgick i näringslivet i genomsnitt till 2,9 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 3,2 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Löneutvecklingen till och med december 2013

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för helåret 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,3 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Löneutveckling till och med november 2013

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för perioden januari till och med november 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Löneutvecklingen till och med oktober 2013

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,2 procent för perioden januari till och med oktober 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,1 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,3 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Löneutvecklingen till och med september 2013

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,1 procent för perioden januari till och med september 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,0 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Löneutveckling till och med augusti 2013

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till augusti 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,9 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Rekordlåga arbetskostnadsökningar i Europa

  Eurostat Labour Cost Index (LCI) till och med andra kvartalet 2013 visar en ökningstakt för arbetskraftskostnaderna på 0,9 procent för andra kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period 2012, både i euroområdet och i EU totalt. Detta är den svagaste ökningstakt som uppmätts hittills.

  Publicerat i: Löner, Internationellt

 • Löneutveckling första halvåret 2013

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under första halvåret 2013 uppgick i genomsnitt till 2,0 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,2 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,0 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , Nästa