Nyhetsarkiv

 • Lönenormeringen i Norden

  Det är inte bara i Sverige exportindustrin fått rollen att ange takten i avtalsrörelserna. Detsamma gäller i större eller mindre utsträckning också i de andra nordiska länderna. Det visar en färsk rapport från Medlingsinstitutet om lönebildningen i de nordiska länderna.

  Publicerat i: Pressmeddelande, Internationellt

 • Treåriga avtal tecken på återhämtning

  Den nordiska arbetsmarknaden börjar hämta sig efter den ekonomiska krisen och såväl Danmark, som Sverige och Finland har tecknat treåriga avtal efter ett par avtalsrörelser med kortare avtalsperioder. Det konstaterar Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren i en rapport om löner och konkurrenskraft i Norge och Danmark.

  Publicerat i: Internationellt

 • Rekordlåga arbetskostnadsökningar i Europa

  Eurostat Labour Cost Index (LCI) till och med andra kvartalet 2013 visar en ökningstakt för arbetskraftskostnaderna på 0,9 procent för andra kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period 2012, både i euroområdet och i EU totalt. Detta är den svagaste ökningstakt som uppmätts hittills.

  Publicerat i: Löner, Internationellt

 • Central uppgörelse i Finland

  Nyhetsflödet från vårt östra grannland domineras just nu av nyheterna kring Nokia och försäljningen av företagets mobilverksamhet. Därmed har förhandlingarna om ett löneavtal hamnat lite i skymundan. I fredags kunde dock regeringen och de centrala parterna presentera en tvåårig överenskommelse som de enskilda förbunden nu har att ta ställning till.

  Publicerat i: Internationellt

 • Finland söker svensk modell

  Den finska reallöneutvecklingen hotar att stanna av och konkurrenskraften viker. Då vill industrin närma sig en svensk modell. Det skriver Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren i en ny rapport.

  Publicerat i: Pressmeddelande, Internationellt

 • Norge säljer dyrt och köper billigt

  Reallönerna ökar kraftigt och arbetslösheten är på väg ned mot 3 procent i Norge som framstår som något av en fredad zon i krisens Europa. Medlingsinstitutets Bo Enegren har tittat närmare på utvecklingen i vårt västra grannland.

  Publicerat i: Internationellt

 • Återföreningen bakom tyskt "mirakel"

  Medan arbetsmarknaden i Europa fortsätter att försämras noterar Tyskland den lägsta arbetslösheten på 20 år. Det har talats om ett tyskt jobbmirakel. För inte så länge sedan gick Tyskland i stället under epitetet "Europas sjuke man".

  Publicerat i: Internationellt