Nyhetsarkiv

 • Avtal tecknat i städbranschen

  Almega Städföretagen och fackförbunden Seko och Fastighetsanställdas Förbund tecknade på fredagen ett nytt kollektivavtal. Facken drar därmed tillbaka sina konfliktvarsel.

  Publicerat i: Avtal

 • Löneutvecklingen till och med mars 2016

  De hittills uppmätta löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,3 procent det första kvartalet 2016. Även inom näringslivet var de uppmätta löneökningarna 2,3 procent. För tjänstemännen var ökningstalet 2,1 procent medan det var 2,5 procent för arbetare. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Medlare utsedda i flygförhandlingar

  Medlingsinstitutet har utsett medlare i två flygförhandlingar. I tvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen medlar Bengt Huldt och Katarina Novák. I tvisten mellan Svensk Pilotförening och SAS medlar Gunilla Runnqvist och Claes Ennerberg.

  Publicerat i: Medlingar

 • Avtal klart för hamnarna

  Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet har tecknat ett nytt avtal för hamnar och stuverier. Transport drar därmed tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

  Publicerat i: Avtal

 • Byggnads drar tillbaka varsel

  Taksmide Entreprenad i Borlänge har tecknat hängavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Byggnads drar därmed tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

  Publicerat i: Avtal

 • Livs häver blockad

  Livsmedelsarbetareförbundet häver blockaden mot Paus Bagarstuga i Västerhaninge. Blockaden har pågått sedan december 2015.

  Publicerat i: Avtal

 • Avtal klart om larm och säkerhet

  Stanley Security Sverige AB har tecknat nytt kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet. Där med dras Elektrikerförbundets varsel om stridsåtgärder tillbaka.

  Publicerat i: Avtal

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 36 , Nästa