Nyhetsarkiv

 • Tågkonflikt avvärjd

  Seko och Almega har tecknat ett nytt avtal för branschen spårtrafik. Därmed dras varslet om stridsåtgärder tillbaka.

  Publicerat i: Avtal

 • Medlare utsedda i telekomförhandling

  Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Inger Örtendahl att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega IT&Telekomföretagen å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet telekom.

 • Medlare utsedda i järnvägsförhandling

  Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet järnvägsinfrastruktur.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Löneutvecklingen till och med februari 2017

  Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,6 procent i februari 2017. Beräkningen bygger på bearbetningar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första två månader beräknas till 2,4 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,1 procent. Siffrorna är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv efter 12 månader.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 41 , Nästa