Nyhetsarkiv

 • Medling om krav på kollektivavtal

  Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Pappersindustriarbetareförbundet varslat om strejk vid företaget Absorbest i Kisa.

  Publicerat i: Medlingar

 • Löneutveckling till och med december 2015

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick till 2,3 procent för 2015. För tjänstemännen var ökningstalet 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes löneökningarna till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Kollektivavtal tecknat för piloter

  Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen har tecknat ett kollektivavtal för de piloter som är anställda av GEC och som flyger för SAS underleverantör Flybe. Svensk Pilotförening avbryter därmed sina stridsåtgärder.

  Publicerat i: Avtal

 • Medlare utsedda i flygbranschen

  Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Bengt Huldt och Katarina Novak att medla mellan Global Employer Company Ltd/Svenska Flygbranschen å ena sidan och Unionen å den andra i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 33 , Nästa