Nyhetsarkiv

 • Löneutvecklingen till och med februari 2017

  Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,6 procent i februari 2017. Beräkningen bygger på bearbetningar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första två månader beräknas till 2,4 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,1 procent. Siffrorna är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv efter 12 månader.

 • Hotellstrejken avblåst

  Hotell- och restaurangfacket och Visita har förhandlat fram ett nytt avtal för cirka 100 000 anställda i besöksnäringen. Därmed dras varslet om stridsåtgärder tillbaka.

  Publicerat i: Avtal

 • Medlare utsedda i larmförhandling

  Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Bengt Huldt att medla i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för Sector Alarm.

 • Kommentar till industrins avtal

  På fredagen enades parterna inom industrin om ett treårigt avtal med ett avtalsvärde på 6,5 procent inklusive avsättningar till delpensioner.

  Publicerat i: Avtal

 • Löneökningar för år 2016

  Preliminära mätningar under år 2016 visar på löneökningar för den svenska ekonomin som helhet på i genomsnitt 2,3 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 39 , Nästa