Nyhetsarkiv

 • Byggnads drar tillbaka varsel

  Taksmide Entreprenad i Borlänge har tecknat hängavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Byggnads drar därmed tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

  Publicerat i: Avtal

 • Livs häver blockad

  Livsmedelsarbetareförbundet häver blockaden mot Paus Bagarstuga i Västerhaninge. Blockaden har pågått sedan december 2015.

  Publicerat i: Avtal

 • Avtal klart om larm och säkerhet

  Stanley Security Sverige AB har tecknat nytt kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet. Där med dras Elektrikerförbundets varsel om stridsåtgärder tillbaka.

  Publicerat i: Avtal

 • Medlare utsedda i hamnkonflikt

  Medlingsinstitutet har utsett Karl Olof Stenqvist och Malte Eriksson att medla i tvisten mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet om ett nytt hamn- och stuveriavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Avtal klart för tidningstryckare

  Medieföretagen inom Almega och GS - facket för skogs-, trä och grafisk bransch har accepterat ett medlarbud och träffat ett nytt kollektivavtal. Därmed dras varslet om stridsåtgärder tillbaka.

  Publicerat i: Avtal

 • Medlare utsedda i grafisk tvist

  Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson, Christina Rogestam och Eva-Helena Kling att medla i tvisten om nytt kollektivavtal mellan å ena sidan GS – facket för skogs- trä- och grafisk bransch och å andra sidan Medieföretagen inom Almega.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Löneökningar till och med februari 2016

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick till i genomsnitt 2,2 procent för de två första månaderna 2016. För tjänstemännen var ökningstalet 2,1 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes löneökningarna till 2,3 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , , 33 , Nästa