Nyhetsarkiv

 • Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

  I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten "Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015 – vad säger den officiella lönestatistiken?"

  Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,5 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,7 procentenheter jämfört med åter innan.

 • Regionavtal klart för piloter

  Svenska Flygbranschen och Svensk Pilotförening har sagt ja till medlarnas bud om ett nytt regionavtal för piloter. Överenskommelsen innebär att pilotfackets konfliktåtgärder mot flygbolaget BRA, som varit i kraft sedan 10 juni, upphävs.

  Publicerat i: Avtal

 • Nytt avtal för SAS-piloter

  Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen/SAS har enats om ett nytt kollektivavtal. Därmed dras stridsåtgärderna tillbaka och strejken är över.

  Publicerat i: Avtal

 • Avtal tecknat i städbranschen

  Almega Städföretagen och fackförbunden Seko och Fastighetsanställdas Förbund tecknade på fredagen ett nytt kollektivavtal. Facken drar därmed tillbaka sina konfliktvarsel.

  Publicerat i: Avtal

 • Löneutvecklingen till och med mars 2016

  De hittills uppmätta löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,3 procent det första kvartalet 2016. Även inom näringslivet var de uppmätta löneökningarna 2,3 procent. För tjänstemännen var ökningstalet 2,1 procent medan det var 2,5 procent för arbetare. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Medlare utsedda i flygförhandlingar

  Medlingsinstitutet har utsett medlare i två flygförhandlingar. I tvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen medlar Bengt Huldt och Katarina Novák. I tvisten mellan Svensk Pilotförening och SAS medlar Gunilla Runnqvist och Claes Ennerberg.

  Publicerat i: Medlingar

 • Avtal klart för hamnarna

  Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet har tecknat ett nytt avtal för hamnar och stuverier. Transport drar därmed tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

  Publicerat i: Avtal

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 33 , Nästa