Nyhetsarkiv

 • Medlare utsedda i tvist om inkassering

  Medlingsinstitutet har i dag utsett Olle Hammarström, Bengt Huldt och Leif Ohlson att medla i tvisten mellan Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektrikerförbundet i tvisten om parternas inkasseringsavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Löneutvecklingen till och med oktober månad 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgår till 3,1 procent för perioden januari till oktober 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,2 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,6 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Nära 500 avtal tecknade i år

  År 2012 var ett stort avtalsår. Under året rapporterades 486 avtal mellan de centrala parterna på arbetsmarknaden till Medlingsinstitutet.

  Publicerat i: Avtal

 • Löneutvecklingen till och med september 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgår till 3,1 procent för perioden januari till september 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,2 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,5 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Avtal klart i flygbranschen

  På torsdagen enades Hotell och Restaurang Facket och Svenskt Flyg om att skriva ett nytt avtal för anställda vid cateringföretaget LSG. Därmed är strejkhotet undanröjt.

  Publicerat i: Avtal, Medlingar

 • Medling i flygbranschen

  Medlingsinstitutet har i dag utsett Olle Hammarström och Erika Thelning att medla mellan Svenska Flygbranschen och Hotell och Restaurang Facket i tvisten om ett nytt kollektivavtal för LSG Sky Chefs Sverige AB.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Löneutveckling till och med augusti 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,8 procent för perioden januari till augusti 2012. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Avtal klart för fastighetsarbete

  Idea - arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och Fastighetsanställdas Förbund tecknade på torsdagen den 18 oktober ett nytt avtal. Därmed avblåser Fastighets varslet om stridsåtgärder.

  Publicerat i: Avtal, Medlingar

Gå till sida: Föregående , 1 , , 30 , 31 , 32 , 33 (denna sida) , 34 , 35 , 36 , , 38 , Nästa