Nyhetsarkiv

 • Löneutvecklingen till och med juni 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 2,9 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Ökad sysselsättning i juli

  I juli 2012 var 4 859 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 46 000 personer jämfört med juli 2011. Det visar Statistiska centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning.

  Publicerat i: Övrigt

 • Mer än 400 avtal tecknade

  När avtalsförhandlingarna för bland annat lärare och statsanställda nu börjar ta fart på allvar efter sommaren kan Medlingsinstitutet konstatera att cirka 400 avtal rapporterats in sedan avtalsrörelsens första avtal tecknades i december förra året.

  Publicerat i: Avtal

 • Löneökningarna i maj

  Lönerna i den totala ekonomin steg i maj med 2,2 procent jämfört med samma månad året innan. I näringslivet steg lönerna med 3,0 procent.

  Publicerat i: Löner

 • Sysselsättningen i juni ökade

  I juni 2012 var 4 802 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är en ökning med 48 000 personer jämfört med samma period förra året. Det visar Statistiska Centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning.

  Publicerat i: Övrigt

 • Norge säljer dyrt och köper billigt

  Reallönerna ökar kraftigt och arbetslösheten är på väg ned mot 3 procent i Norge som framstår som något av en fredad zon i krisens Europa. Medlingsinstitutets Bo Enegren har tittat närmare på utvecklingen i vårt västra grannland.

  Publicerat i: Internationellt

 • En arena för diskussioner

  Det behövs en arena för att diskutera hur man ska kunna uppnå mer jämställda löner.
  Det var en av slutsatserna i en paneldiskussion i Almedalen. Rubriken var "Är jämställda löner ett hot mot den svenska modellen".

  Publicerat i: Löner, Övrigt

 • "Hantera modellen ömsint"

  Vi måste vara ömsinta i hanteringen av vår svenska modell. Det sa Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth i en paneldiskussion om rättvisa löner i Almedalen.

  Publicerat i: Löner, Övrigt

 • Avtal för två miljoner anställda

  När midsommarhelgen nu har passerat har omkring 400 avtal tecknats sedan de första avtalen inom industrin blev klara i mitten av december. Det betyder att cirka två miljoner anställda fått nya avtal.

  Publicerat i: Avtal

Gå till sida: Föregående , 1 , , 30 , 31 , 32 , 33 (denna sida) , 34 , 35 , 36 , Nästa