Nyhetsarkiv

 • Fler arbetslösa enligt SCB

  Säsongsrensade data visar att den positiva trenden för antalet sysselsatta har försvagats, samt att antalet arbetslösa ökar. Det skriver Statistiska centralbyrån i ett pressmeddelande.

  Publicerat i: Övrigt

 • Medling i fastighetsbranschen

  Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunilla Runnquist och Bengt Huldt att medla mellan Fastighetsanställdas Förbund och IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer i tvisten om ett nytt kollektivavtal för fastighetsarbete.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Prognoserna pekar mot reallöneökningar

  De stora avtalsområdena har nu tecknat avtal och på kort sikt är resultatet att lärarna får högst löneökningar. Det konstaterar Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth i en intervju med Ekot i Sveriges Radio. Det står också klart att prognoserna tyder på reallöneökningar i den svenska ekonomin i år.

  Publicerat i: Avtal, Löner

 • Löneutvecklingen till och med juli 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent för perioden januari till juli 2012. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Medling i hamnarna

  Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin och Anders Forsberg att medla mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar i tvisten om ett nytt Hamn- och Stuveriavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Mer likt än olikt i nordisk lönebildning

  – Det kan vara svårt att sätta fingret på vad den nordiska modellen egentligen är. Det finns olikheter, men trots dessa olikheter är det mer som förenar oss i synen på till exempel parternas ansvar och en strävan efter att undvika politisk inblandning i lönebildningen.

  Det säger generaldirektören Claes Stråth efter en konferens med de nordiska motsvarigheterna till Medlingsinstitutet.

  Publicerat i: Övrigt

 • Löneutvecklingen till och med juni 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 2,9 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , , 30 , 31 , 32 , 33 (denna sida) , 34 , 35 , 36 , 37 , Nästa