Nyhetsarkiv

 • Medling i fastighetsbranschen

  Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunilla Runnquist och Bengt Huldt att medla mellan Fastighetsanställdas Förbund och IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer i tvisten om ett nytt kollektivavtal för fastighetsarbete.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Prognoserna pekar mot reallöneökningar

  De stora avtalsområdena har nu tecknat avtal och på kort sikt är resultatet att lärarna får högst löneökningar. Det konstaterar Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth i en intervju med Ekot i Sveriges Radio. Det står också klart att prognoserna tyder på reallöneökningar i den svenska ekonomin i år.

  Publicerat i: Avtal, Löner

 • Löneutvecklingen till och med juli 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent för perioden januari till juli 2012. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Medling i hamnarna

  Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin och Anders Forsberg att medla mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar i tvisten om ett nytt Hamn- och Stuveriavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Mer likt än olikt i nordisk lönebildning

  – Det kan vara svårt att sätta fingret på vad den nordiska modellen egentligen är. Det finns olikheter, men trots dessa olikheter är det mer som förenar oss i synen på till exempel parternas ansvar och en strävan efter att undvika politisk inblandning i lönebildningen.

  Det säger generaldirektören Claes Stråth efter en konferens med de nordiska motsvarigheterna till Medlingsinstitutet.

  Publicerat i: Övrigt

 • Löneutvecklingen till och med juni 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 2,9 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Ökad sysselsättning i juli

  I juli 2012 var 4 859 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 46 000 personer jämfört med juli 2011. Det visar Statistiska centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning.

  Publicerat i: Övrigt

 • Mer än 400 avtal tecknade

  När avtalsförhandlingarna för bland annat lärare och statsanställda nu börjar ta fart på allvar efter sommaren kan Medlingsinstitutet konstatera att cirka 400 avtal rapporterats in sedan avtalsrörelsens första avtal tecknades i december förra året.

  Publicerat i: Avtal

 • Löneökningarna i maj

  Lönerna i den totala ekonomin steg i maj med 2,2 procent jämfört med samma månad året innan. I näringslivet steg lönerna med 3,0 procent.

  Publicerat i: Löner

Gå till sida: Föregående , 1 , , 30 , 31 , 32 , 33 (denna sida) , 34 , 35 , 36 , 37 , Nästa