Nyhetsarkiv

 • Löneutvecklingen till och med december år 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna till och med december 2012 uppgår i näringslivet till 3,2 procent 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,3 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,9 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Medlare utsedda för Byggavtalet

  Medlingsinstitutet har i dag utsett Bengt KÅ Johansson, Malte Eriksson och Leif Ohlson att medla i tvisten mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet gällande Byggavtalet.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Medlingsinstitutets årsrapport

  Medlingsinstitutet presenterar i dag sin årsrapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012". Rapporten innehåller fakta om bland annat arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2012.

  Publicerat i: Pressmeddelande, Övrigt

 • Konjunkturlönestatistik till och med november 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgår till 3,2 procent för perioden januari till november 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,3 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Medlare utsedda i tvist om inkassering

  Medlingsinstitutet har i dag utsett Olle Hammarström, Bengt Huldt och Leif Ohlson att medla i tvisten mellan Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektrikerförbundet i tvisten om parternas inkasseringsavtal.

  Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

 • Löneutvecklingen till och med oktober månad 2012

  De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgår till 3,1 procent för perioden januari till oktober 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,2 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,6 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

Gå till sida: Föregående , 1 , , 30 , 31 , 32 , 33 (denna sida) , 34 , 35 , 36 , , 39 , Nästa