Nyhetsarkiv

 • Avtal klart - hamnkonflikten avblåst

  Efter överläggningar med medlarna kunde parterna i hamnkonflikten på tisdagskvällen nå en överenskommelse. Varslen om stridsåtgärder dras därmed tillbaka.

  Publicerat i: Medlingar

 • Medlarna kallar parterna

  Medlarna i hamnkonfliken har kallat parterna till fortsatta medlingsförhandlingar på måndag eftermiddag den 4 mars. Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson skriver om konflikten på debattplats i Göteborgs-Posten.

  Publicerat i: Medlingar

 • Löneutvecklingen under år 2018

  Under 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för december månad. Löneökningstakten under helåret 2018 blev därmed något högre än 2017 då den uppgick till 2,3 procent.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Läget i hamnmedlingen

  Medlarnas andra bud i hamnkonflikten besvarades onsdagen den 20 februari. Sveriges Hamnar accepterade budet medan Svenska Hamnarbetarförbundet svarade nej.

  Publicerat i: Medlingar

 • Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

  År 2018 präglades av stabilitet på arbetsmarknaden till skillnad från inledningen av år 2019 med dess våg av varsel om strejker och lockouter. Konfliktdagarna år 2018 var få, näringslivets lönsamhet låg nära en genomsnittlig nivå och reallönen och sysselsättningsgraden ökade. Det framgår av Medlingsinstitutets rapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2018".

  Publicerat i: Pressmeddelande, Övrigt

 • Löneutvecklingen till och med november 2018

  Under de första elva månaderna 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med samma period 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för november månad.

 • Löneutvecklingen till och med oktober 2018

  Under årets första tio månader ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för oktober. Löneökningarna hittills i år är därmed något högre än helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

  Publicerat i: Löner, Pressmeddelande

 • Elektrikerförbundet återtar varsel

  Svenska Elektrikerförbundet återtar sitt varsel om strejk mot TH:s Hushållsservice i Skövde sedan parterna tecknat kollektivavtal.

  Publicerat i: Avtal

 • Kaffelabbet tecknar avtal

  Livsmedelsarbetarförbundet återkallar sitt varsel om stridsåtgärder mot Kaffelabbet i Göteborg sedan företaget har tecknat avtal.

  Publicerat i: Avtal, Medlingar

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 43 , Nästa