Medlare utsedda i pilotförhandling

Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Gunilla Runnquist och Stefan Hult att medla i arbetstvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen.

Svensk Pilotförening har varslat om strejk för piloterna på SAS-avtalet från den 26 april.

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare för fackförbundet Kommunal.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

Stefan Hult är tidigare bland annat departementsråd och planeringschef på Arbetsmarknadsdepartementet..