Riksbanken medverkar i Medlingsinstitutets konferens

Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar på Medlingsinstitutets konferens på Vasateatern i Stockholm den 2 oktober.

Medverkar gör också Konjunkturinstitutet och Industrins ekonomiska råd. Konferensen är öppen för medier. Henry Ohlsson är tillgänglig för frågor efter sitt tal. Konferensen börjar klockan 9.