Medling i flygkonflikt

Publicerat i: Medlingar, Pressmeddelande

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet med den strejk Svensk Pilotförening varslar Ryan Air om. Strejken pågår under 24 timmar den 10 augusti om ingen uppgörelse nås innan dess..

Svensk Pilotförening kräver kollektivavtal för de piloter som är baserade i Sverige och att svensk arbetsrätt tillämpas för dem.

Strejken är också en sympatiåtgärd med Irish Air Line Pilots Association som varslat om strejk under samma dag eftersom det råder oenighet om piloternas arbetsvillkor.