Skärgårdskonflikten löst

Publicerat i: Avtal

Seko och Almega Tjänsteföretagen har tecknat ett nytt avtal för anställda i skärgårdstrafiken. De pågående stridsåtgärderna avbryts därmed.

Seko hade utöst en blockad mot nyanställning och inhyrning och en strejk var varslad till den 16 november. Blockadåtgärderna avbryts och strejkenvarslet dras tillbaka.

Avtalet är treårigt. Medlare i förhandlingen har varit Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren.