Presskonferens om löner och löneskillnad

Publicerat i: Pressmeddelande, Övrigt

Den 20 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport "Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken".

Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2016.

Tid: Tisdagen den 20 juni 2017 klockan 9:00

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Ta med pressleg

Lönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43