Kabinavtal klart

Publicerat i: Avtal

Ett avtal för de kabinanställda har tecknats mellan Svenska Flygbranschen och Unionen.

Parterna hade gemensam begärt om medling och avtalet träffades utan varsel om stridsåtgärder.

Medlare i förhandlingen var Katarina Novàk och Anders Hammarbäck.