Ingen ny uppdelning av den officiella lönestatistiken

Publicerat i: Övrigt

LO har i en skrivelse begärt att lönestatistiken i offentlig sektor delas upp så att den redovisar arbetare och tjänstemän separat.

Efter att ha utrett förutsättningarna för detta har Medlingsinstitutet kommit fram till att det inte kommer att göras en sådan uppdelning i den officiella lönestatistiken

- Det skulle kräva parternas medverkan. Det råder delade meningar om uppdelningen och när det också finns ett motstånd vore det olämpligt om Medlingsinstitutet ändå skulle genomdriva en sådan förändring, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.