Medling om skogsavtal

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson medlar mellan Skogsstyrelsen och GS - Facket för skogs-, trä och grafisk bransch i tvisten om två kollektivavtal för anställda med skogligt arbete inom staten.

GS har varslat om strejk från den 11 januari 2017 om ingen lösning på tvisten har nåtts innan dess.