Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten "Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015 – vad säger den officiella lönestatistiken?"

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,5 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,7 procentenheter jämfört med åter innan.

– Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 3,8 procentenheter, säger John Ekberg som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2015 och visar att genomsnittslönen år 2015 var 32 000 kronor. Högst lön hade tjänstemän i den privata sektorn med en genomsnittslön på 43 400 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 24 800 kronor.

Tar man hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,6 procent.

– Den viktigaste förklarande faktorn till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

Del två av rapporten är en fördjupning som analyserar förväntningar och löneskillnader bland nyexaminerade. Vid en tredjedel av de högskoleutbildningar som undersökts får manliga nyexaminerade högre lön än kvinnliga.

Studenternas förväntningar följer ett liknande mönster. Vid en undersökning av ekonomistudenter är männens förväntningar på lönen i genomsnitt högre än kvinnornas. Det gäller också vid en jämförelse av kvinnor och män som examinerats från samma lärosäte.

– Det finns många faktorer som påverkar lönen och förväntningar kan vara en sådan. Men hur orsakssambandet ser ut är svårt att säga. Det går inte att utesluta att lägre förväntningar påverkar lönen, säger John Ekberg.

Läs och ladda ned rapporten

Länk till powerpoint-presentationen från presskonferensen (PowerPoint-dokument, 462 kB)

Kontaktperson

John Ekberg, telefon 08-545 292 42

Presskontakt

Bosse Andersson, telefon 08-545 292 43