Bertil Rehnberg har gått bort

En legendar inom lönebildning och medling har gått bort. Bertil Rehnberg, som gav namn åt Rehnbergkommissionen somnade in på måndagen, 95 år gammal.

RehnbergBertil RehnbergBertil Rehnberg började arbeta med arbets-
marknadsfrågor redan under åren efter andra världskriget och blev chef för AMS 1970. Under åren 1970-1990 ingick han samtidigt i ledningen för Förliknings-
manna-
expeditionen som var Medlingsinstitutets föregångare. Han var också en av de mest framgångsrika medlarna, inte minst tack vare sin förmåga att sprida god stämning omkring sig. Rehnbergkommissionen låg bakom de stabiliseringsavtal som ledde till en markant förbättring av lönebildningen efter de tidigare turbulenta decennierna.

En intervju från i somras med Bertil Rehnberg och Rune Larson om arbetet i Rehnbergkommissionen finns att läsa här.