Ökad sysselsättning i juli

Publicerat i: Övrigt

I juli 2012 var 4 859 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 46 000 personer jämfört med juli 2011. Det visar Statistiska centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning.

Antalet arbetslösa var 367 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Säsongsrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt att arbetslösheten ökar något bland männen och minskar något bland kvinnorna.

Läs undersökningen på SCB:s hemsida