Kort om Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet under arbetsmarknadsdepartementet.

Medlingsinstitutet inrättades år 2000.

Nio anstälda. Cirka 30 medlare tillgängliga för medlingsuppdrag.

Beläget i Gamla stan i Stockholm..

Uppdrag: att verka för en väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister och ansvara för Sveriges officiella lönestatistik.