Generaldirektörer sedan starten

Sedan Medlingsinstitutet inrättades år 2000 har myndigheten letts av tre generaldirektörer.

  • 2000-2005 Anders Lindström
  • 2006-2015 Claes Stråth
  • 2015- Carina Gunnarsson