Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
  • Varsel om stridsåtgärd

    Meddelande om stridsåtgärd. Ska lämnas till motparten och till Medlingsinstitutet senast sju arbetsdagar innan konflikt bryter ut.

  • Vild strejk

    Olovlig strejk som inte utlösts av facket och som äger rum under fredsplikt.