Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
  • Reallöneökning

    Hur mycket lönerna ökat sedan inflationen räknats bort.

  • Relativlöneförändring

    Förändring av lönen för en viss grupp på arbetsmarknaden i förhållande till andra grupper.

  • Retroaktiv lön

    Den nya avtalade lönenivån gäller bakåt i tiden från den tidpunkt då det gamla kollektivavtalet löpte ut.