Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
  • Parter

    Parterna på arbetsmarknaden är arbetsgivarnas organisationer och arbetstagarnas organisationer, alltså fackföreningarna.

  • Produktivitet

    Hur mycket som produceras i förhållande till de resurser som sätts in, oftast mäts produktiviteten i produktion per arbetad timme.

  • Prolongering

    Förlängning av avtal.