Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 • Labour cost index, LCI

  Ett mått på arbetskraftskostnaden per timme som ska beräknas på samma sätt i alla EU:s medlemsländer och sammanställas av Eurostat, EU:s statistikorgan. För närvarande varierar beräkningsmetoderna mellan länderna.

 • LAS

  Lagen om anställningsskydd. Läs mer om LAS under fliken om kollektivavtal och arbetsrätt.

 • Lockout

  Stridsåtgärd där arbetsgivaren stänger ute de anställda från arbetsplatsen utan lön.

 • Lokal lönepott

  Löneökning som bestäms i förbundsförhandlingar och sedan fördelas av arbetsgivare och lokala fackliga organisationer.

 • Låglönesatsning

  I förbundsavtal bestämt utrymme för de lägst avlönade.

 • Lägstlön

  Den lägsta lön som är tillåten enligt kollektivavtalet.

 • Lönebildning

  Hela den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden.

 • Löneglidning

  Höjning av löner utöver den nivå som kollektivavtalet ger.

 • Lönespridning

  Skillnaden mellan högsta och lägsta lön.

 • Lönestrukturstatistik

  Statistik som visar löneläget för hela ekonomin och enskilda yrken en gång om året. Medlingsinstitutet ansvarar för statistiken, men den samlas in av Statistiska centralbyrån.

 • Löneutrymme

  Ekonomiskt utrymme för löneökningar. Oftast har arbetsmarknadens parter olika uppfattningar om hur stort detta är. Definieras ibland som summan av inflation och produktivitetsutveckling.