Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 • Kollektivavtal

  Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation. Avtalet reglerar anställningsvillkor för arbetstagare, eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 • Konjunkturinstitutet, KI

  En statlig myndighet som bland mycket annat har till uppgift att en gång om året publicera en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

 • Konjunkturlönestatistik

  En statistik som varje månad visar löneökningar i procent. Medlingsinstitutet ansvarar för statistiken som samlas in av Statistiska centralbyrån, SCB.

 • Konsumentprisindex, KPI

  Ett mått på prisökningstakten eller med andra ord inflationen.

 • Kvinnopott

  I kollektivavtal en bestämd löneökning som styrs till kvinnor. Kan ibland kallas jämställdhetspott.