Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
  • Jämställdhetspott

    I kollektivavtal en särskild avtalad pott som ska användas för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.