Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 • Individgaranti

  Garanterad minsta löneökning för den enskilda arbetstagaren.

 • Industriavtalet

  Avtal träffat första gången 1997 mellan industrins parter. Innehåller dels samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning, dels industrins förhandlingsavtal. I förhandlingsavtalet ingår bland annat att parterna gemensamt anställer egna medlare, så kallade opartiska ordföranden. Ett nytt industriavtal skrevs 2011, men Pappersindustriarbetareförbundet valde då att ställa sig utanför.

 • Industrifacket

  LO-förbund som bildades 1993 genom en sammanslagning av Fabriksarbetareförbundet och Beklädnadsarbetareförbundet. Förbundet slogs samman med Metall 2006 och bildade IF Metall.

 • Inflationsmål

  Riksbankens räntepolitik har som mål att hålla inflationen på 2 procent (med ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet).