Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
  • Huvudorganisation

    Kallas också centralorganisation. En organisation där fackförbunden eller arbetsgivarorganisationer är medlemmar och som ska tillvarata förbundens gemensamma intressen. Huvudorganisationer är till exempel LO, TCO och Saco på arbetstagarsidan och Svenskt Näringsliv på arbetsgivarsidan.

  • Hängavtal

    Ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation, genom vilket arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen.