Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 • Facken inom industrin

  Samverkan mellan industrins fackliga organisationer. De är LO-förbunden IF Metall, Livs, GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch samt TCO-förbundet Unionen och Sacoförbundet Sveriges Ingenjörer.

 • Fredsplikt

  När ett kollektivavtal är tecknat råder fredsplikt och inga stridsåtgärder får vidtas.

 • Förbundsavtal

  Rikstäckande kollektivavtal mellan förbundsparter som till exempel IF Metall och Teknikföretagen.

 • Förhandlingsavtal

  Kallas också förhandlingsordningsavtal. Beskriver hur förbundsförhandlingar ska gå till med en tidtabell och regler för till exempel hur varsel ska läggas och vad som sker vid medling. Parter med förhandlingsavtal omfattas inte av Medlingsinstitutets medlingsinsatser.

 • Förhandlingsordningsavtal

  Se förhandlingsavtal.

 • Föräldralön

  Löneutfyllnad som enligt kollektivavtal betalas till den som är föräldraledig på grund av barns födelse.