Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
  • Balkongtillägg

    Kollektivavtalad lägsta semesterlön i kronor per dag (semesterlönegaranti).

  • Blockad

    En stridsåtgärd som kan ha många former. Det kan innebära att vissa arbetsuppgifter inte får utföras eller att inhyrning av arbetskraft, övertidsarbete eller anställning av vikarier stoppas.

  • Bruttonationalprodukten, BNP

    Värdet av all produktion av varor och tjänster i ett land under till exempel ett år.