Alfabetisk innehållsförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  • Styrdokument

    Medlingsinstituet är en myndighet och styrs därmed av sina instruktioner och av lagar och förordningar.

  • Statistikansvar

    Medlingsinstitutet är statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken och kvalitetssäkrar och analyserr den i samarbete med Statistiska centralbyrån.

  • Statistiklänkar

    Länkar till olika källor med löne- och arbetsmarknadsstatistik.