Alfabetisk innehållsförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  • Medling

    Medlingen styrs av bland annat Medbestämmandelagen. Medlingsinstitutets instruktion ger också riktlinjer för hur medlingen ska gå till.

  • Medlare

    Genom åren har ett stort antal medlare utsetts att lösa konflikter på arbtsmarknaden. De flesta med stor erfarenhet från arbetsmarknaden, men några med sin bakgrund i politiken eller med ett förflutet som ämbetsmän.