Alfabetisk innehållsförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  • Förhandling

    Den allmänna förhandlingsrätten är en hörnsten i det arbetsrättsliga regelsystemet. Den innebär en skyldighet för en part att förhandla om en motpart begär det i en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  • Fasta medlare

    Medlingsinstitutets fyra fasta medlare medlar i lokala konflikter. Ett typexempel är när en facklig organisation kräver kollektivavtal med en enskild arbetsgivare.

  • Fackliga organisationer

    De fackliga organisationerna sluter avtal för sina medlemmar med arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer. De flesta fackförbunden är medlemmar i någon av centralorganisationerna: LO, TCO eller Saco.