Alfabetisk innehållsförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avtal

  Det finns cirka 680 centrala kollektivavtal om löner och allmänna villkor på den svenska arbetsmarknaden. På webbplatsen finns uppgifter om när de löper ut och dessutom en sökmotor.

 • Arbetsmarknadslagar

  Det finns flera olika lagar som reglerar arbetsmarknaden. Flera av dem är semidispositiva, det vill säga att fack och arbetsgivare kan komma överens om annat än det som står i lagen.

 • Avtal 2019-2020

  Förhandlingarna under avtalsåret 2020 påverkar praktiskt taget hela arbetsmarknaden. Avtalsrörelsen 2019 är av betydligt mindre omfattning.

 • Arbetsgivarorganisationer

  På samma sätt som anställda har fackliga organisationer som stöd i gemensamma frågor har arbetsgivarna sina organisationer.