Medlingsinstitutets remissvar

Medlingsinstitutet redovisar här relevanta inlämnade remissvar från och med år 2012.

Remissförfarandet innebär att myndigheter, organisationer med flera (remissinstanser) får yttra sig över till exempel ett utredningsförslag. Avsikten är att remissinstanserna ska kunna ge lagstiftaren ökad kunskap inför ett lagförslag och perspektiv på förslagets konsekvenser.