Om Österlånggatan i Gamla Stan

Kvarteret Phoebus där Medlingsinstitutet flyttade in den 20 september 2013 fick sitt namn på 1700-talet. Phoebus betyder den strålande och syftar på den grekiske guden Apollon. Men huset är betydligt modernare än så. Det byggdes i slutet av 1950-talet sedan fastigheten som tidigare stod där rivits.

osterlangÖsterlånggatan har gått från ruffigt hamnkvarter till turiststråk.Österlånggatan var en gång en av Stockholms viktigare gator. Under 1300-talet löpte den tillsammans med Västerlånggatan precis utanför stadsmuren, mellan denna och strandlinjen. År 1444 finns den omskriven som "långa gatan östan mur" och under 1500-talet blir namnet Österlånggatan vanligt. Från kajen nedanför gick exporten av bland annat järnmalm och under medeltiden låg segelfartygen tätt. Ännu en bit in på 1900-talet var det ganska stökiga hamnkvarter med köpmän, skeppshandel, sjömän, prostituerade och bullriga krogar.

Med tiden flyttades strandlinjen ut i takt med att sopor och fyllnadsmassor dumpades i Saltsjön. Det bildade en ganska ostadig grund för bebyggelsen ned mot Skeppsbron som anlades på 1600-talet och då tog över Österlånggatans roll som den östligaste huvudgatan. Tre stora husras inträffade på 1700- och 1800-talet och lämnade bland annat plats för brunnen nedanför Köpmanbrinken.

Den lilla gränden som man ser spår av mellan Österlånggatan 43 och 45 hette, innan den blev förbyggd av ett hus på Skeppsbron, Fru Gunillas Gränd. Den uppkallades efter Gunilla Johansdotter Base som var änka efter husägaren Erik Turesson som var riksråd på 1500-talet.

På andra sidan huset löper Johannesgränd mellan Österlånggatan och Skeppsbron. Den är uppkallad efter en klosterkyrka som tillhörde Johanniterorden. Kyrkan revs i samband med Gustav Vasas reduktion på 1530-talet efter att bara ha varit i bruk i 20 år, men namnet lever kvar.