Kontakt

Läs om personuppgiftsbehandling i samband med kontakter med Medlingsinstitutet (PDF-dokument, 123 kB)

Postadress

Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 Stockholm

Besöksadress

Medlingsinstitutet
Österlånggatan 43
Stockholm

Telefon

08-545 292 40

Fax

08-650 68 36

Expeditionstid

9.30–11, 13–15

Kontaktpersoner

 • Carina Gunnarsson

  Generaldirektör

  Telefon: 08-545 292 41
  Mobil: 070-885 73 39
  E-post: carina.gunnarsson@mi.se

  Carina leder och ansvarar för verksamheten.

 • Bosse Andersson

  Informationsansvarig

  Telefon: 08-545 292 43
  Mobil: 073-533 01 54
  E-post: bo.andersson@mi.se

  Bosse sköter information och mediekontakter och ansvarar för webbplatsen.

 • John Ekberg

  Statistikansvarig

  Telefon: 08-545 292 42
  Mobil: 070-751 74 53
  E-post: john.ekberg@mi.se

  John ansvarar för Medlingsinstitutets statistik och svarar på frågor om lönestrukturstatistik och löneskillnader.

 • Per Ewaldsson

  Chefsjurist

  Telefon: 08-545 292 47
  Mobil: 070-423 37 34
  E-post: per.ewaldsson@mi.se

  Per är chefsjurist och ställföreträdare för generaldirektören när hon inte är i tjänst. I arbetsuppgifterna ingår också att utse medlare. Per är även dataskyddsombud.

 • Valter Hultén

  Ansvarig för makroekonomisk analys

  Telefon: 08-545 292 44
  Mobil: 073- 507 57 00
  E-post: valter.hulten@mi.se

  Valter svarar på frågor om konjunkturlönestatistiken och om konkurrenskraft. Han bevakar också arbetsmarknadsutvecklingen i vår omvärld och ansvarar för makroekonomisk analys.

 • Petter Hällberg

  Statistiker/nationalekonom

  Telefon: 08 545 292 45
  Mobil: 070-272 26 40
  E-post: petter.hallberg@mi.se

  Petter svarar på frågor om statistik, särskilt konjunkturlönestatistiken.

 • Christian Kjellström

  Utredare/nationalekonom

  Telefon: 08-580 80 451
  Mobil: 076-037 32 83
  E-post: christian.kjellstrom@mi.se

  Christian jobbar med analys och insamling av kollektivavtal.

 • Gunilla Pettersson

  Administratör

  Telefon: 08-580 804 50
  Mobil: 073-535 11 87
  E-post: gunilla.pettersson@mi.se

  Gunilla är administratör och registrator. Hon tar emot varsel och hanterar dessutom bland annat fakturor och konferenser.

 • Tiina Virtanen

  Administrationsansvarig

  Telefon: 08-545 292 49
  Mobil: 070-309 86 86
  E-post: tiina.virtanen@mi.se

  Tiina ansvarar för Medlingsinstitutets administration och hanterar bland annat ekonomi- och budgetfrågor.