Löneutvecklingen till och med oktober 2019

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras månadsvis, tio gånger om året.